Smluvní pojišťovny

Následující tabulka obsahuje seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má naše pracoviště sjednánu smlouvu. Každá zdravotní pojišťovna nad rámec standardního pojištění poskytuje svým pojištěncům konkrétní preventivní programy nebo jiné formy péče o zdraví. Detailnější informace lze získat v ordinaci nebo na internetu zdravotních pojišťovny

Seznam smluvních pojišťoven

  • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna … 111
  • OZP - Oborová zdr. poj. Zaměstnanců bank a pojišťoven ... 207
  • VoZP - Vojenská zdr.poj ... 201
  • ZPMV - Zdr.poj. Ministerstva vnitra ... 211
  • ČPZP - Česká průmyslová zdr.poj ... 205