Preventivní péče

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé podle vyhl. 3/2010Sb.
Preventivní prohlídka (PP)se provádí vždy jednou za dva roky,  po uplynutí 24 měsíců po provedení poslední PP.

Obsah preventivních prohlídek ...

A) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze,diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
B) kontrola očkování proti tetanu,
C) fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výšky a hmotnosti, součástí PP je onkologická prevence,
D) EKG  vyšetření u osob od 40 ti let věku ve čtyřletých intervalech,
E) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. vyšetření plasmatického cholesterolu a lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 ti a dále ve 30, 40, 50 a 60 ti letech,
2. vyšetření glykemie v 18 ti a od  40 ti let věku ve dvouletých intervalech,
F) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 ti let věku; od  55 ti let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let;
G) mamografické  vyšetření u žen od 45 let věku není-li k dispozici výsledek
z posledních 2 let u ošetřujícího gynekologa.
Vyšetření hladiny PSA (prostatický specifický antigen) nepatří mezi vyšetření zařazená a hrazená v rámci preventivního programu!