Zdravotní péče

Akupunktura:

Ošetření zvláštních bodů na těle pacienta speciálními akupunkturními jehličkami na základě předchozího vyšetření lékařem. Počet a délka sezení je individuální. Ošetření není hrazeno z veřejného zdravotního pojistění. Cena 400,- Kč/ 1 sezení

EKG:

Elektrkadiografické vyšetření provádíme na základě předchozího vyšetření lékařem. Samoplátci 300,Kč

TonoTrack:

24 hodnové ambulantní monitorování krevního tlaku. Indikuje lékař.  Hrazeno ZP u pacientů s kolísavým a vysokým krevním tlakem. Samoplátci 400,-Kč

CRP test:

Vysoce citlivý marker zánětu, je používán pro rozlišení bakteriální a virové infekce, zhodnocení těžkého poškození tkání a monitorování efektivity antibiotické léčby. O indikaci testu rozhoduje lékař. Samoplátci 200,-Kč.

STREP test:

Vyšetření na přímý průkaz streptokokového antigenu. Nejčastějšího původce zánětů v krku. O indikaci testu rozhoduje lékař. Samoplátci 200,-Kč.

FOB test:

Preventivní vyšetření stolice na přítomnost krve (prevence karcinomu tlustého střeva). Hrazeno ZP ve věku od 50-ti let 1x za 2 roky v rámci preventivní prohlídky, nebo v případě potíží pacienta (o indikaci testu rozhoduje lékař). Samoplátci 300,-Kč.

INR test:

Vyšetření na srážlivost krve a monitoraci warfarinizace.
V indikovaných případech hrazeno ZP. Samoplátci 200,-Kč.

Laboratorním odběry:

Provádíme v ordinaci v odběrových dnech na základě předchozího vyšetření lékařem. Samoplátci dle aktuálního ceníku laboratoře.