Pracovnělékařské služby

Na základě smluvního vztahu zajišťujeme


Pracovně lékařské služby
Úkolem pracovně lékařských služeb je zabezpečit ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci, včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů.

Povinnost zajistit pro své zaměstnance pracovně lékařskou službu (PLS) je uložena zaměstnavateli ustanovením zákona č.373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, který v hlavě čtvrté upravil posudkovou péči, pracovnělékařské služby a posuzování nemocí z povolání. Zákon č. 373/2011 Sb.nahradil tak starou úpravu dle zákona č.20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a směrnice ministerstva zdravotnictví 49/1967, které ruší. Od 3.4.2013 vešla v účinnost vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovnělékařských službách, která stanoví obsah pracovnělékařských služeb, organizaci, rozsah a dokumentaci PLS

 

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance

 • provedeme periodické preventivní prohlídky pracovníků ve všech kategoriích pracovních rizik
 • rozsah preventivních prohlídek je vymezen vyhláškou č.79/2013 Sb. a je stanoven tak, aby měl dostatečnou vypovídací hodnotu pro zaměstnance i pro zaměstnavatele z hlediska splnění povinnosti zajistit pracovnělékařské služby včetně ochrany zdraví před nemocemi z povolání a pracovními úrazy
 • preventivní prohlídky zaměstnanců zorganizujeme v dohodnutém termínu
 • součástí smluvního vztahu je poskytování léčebné péče zaměstnancům klienta v případě akutního onemocnění

 

Smluvní partneři

 • pracovně lékařské prohlídky (vstupní, periodické, mimořádné, výstupní)
 • prohlídky pro profesionální řidiče, řidiče referenčních vozidel dle platné vyhl. č. 277/2004 Sb.
 • vydávání posudků k řízení motor. vozidel. dle platné vyhlášky
 • prohlídky k získání svářečských průkazů, jeřábnických, vazačských průkazů
 • prohlídky při práci ve směnném provozu
 • vydávání zdravotních průkazů pro pracovníky v potravinářství.
 • vydávání posudků o zdravotní způsobilosti
 • očkování zaměstnanců přímo v organizaci klienta (chřipka, klíšťová encephalitida)
 • školení laické první pomoci pro skupinu zaměstnanců
 • kontrola vybavení lékárniček
 • kontroly pracovišť organizací a zjišťování vlivů práce a pracovních podmínek na zaměstnance
 • poradenské služby v oblasti pracovního prostředí ( včetně problematiky hluku, prašnosti, chemických látek, vibrací přenášených na ruce, jednostranné,dlouhodobé a nadměrné zátěže horních končetin a dalších faktorů pracovního prostředí)
 • kontrola zdravotního stavu dlouhodobě nemocných nebo opakovaně nemocných zaměstnanců
 • konzultace v případě hrozící choroby z povolání a prevence nemocí z povolání

Seznam smluvních pojišťoven

 • VZP - Všeobecná zdravotní pojišťovna … 111
 • OZP - Oborová zdr. poj. Zaměstnanců bank a pojišťoven ... 207
 • VoZP - Vojenská zdr.poj ... 201
 • ZPMV - Zdr.poj. Ministerstva vnitra ... 211
 • ČPZP - Česká průmyslová zdr.poj ... 205

Obsah preventivních prohlídek ...

A) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze,diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
B) kontrola očkování proti tetanu,
C) fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výšky a hmotnosti, součástí PP je onkologická prevence,
D) EKG  vyšetření u osob od 40 ti let věku ve čtyřletých intervalech,
E) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. vyšetření plasmatického cholesterolu a lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 ti a dále ve 30, 40, 50 a 60 ti letech,
2. vyšetření glykemie v 18 ti a od  40 ti let věku ve dvouletých intervalech,
F) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 ti let věku; od  55 ti let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let;
G) mamografické  vyšetření u žen od 45 let věku není-li k dispozici výsledek
z posledních 2 let u ošetřujícího gynekologa.
Vyšetření hladiny PSA (prostatický specifický antigen) nepatří mezi vyšetření zařazená a hrazená v rámci preventivního programu!

Jsme vám k dispozici

 

 

 

PONDĚLÍ        9:30  -  11:00                     11:00  -  13:00 
Zelená                                                    UOCHB objednaní                                        

--------------------------------------------------------------------------------------

ÚTERÝ            8:00  -  10:00                     10:00  -  13:00
Zelená        odběry 7:30 - 8:30              UOCHB objednaní        

--------------------------------------------------------------------------------------      

STŘEDA                                                     13:00  -  15:00                       
Zelená                                                       15:00  -  18:00  UOCHB objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------
ČTVRTEK        8:00  -  10:00                     10:00  -  13:00
Zelená          odběry 7:30 - 8:30              UOCHB objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------
PÁTEK            8:00  -  10:00                     10:00  -  13:00
Zelená          odběry 7:30 - 8:30              UOCHB objednaní

--------------------------------------------------------------------------------------

 

 
 

Spolupracujeme...

MUDr. Alena Kalvachová
Kotěrova 2, Praha 6 - Dejvice
Tel.: 233339033, od lékárny Pod Svatým Matějem v ulici Zelená průchodem dolů, ordinace je na pravé straně
pondělí, úterý, středa + pátek dopoledne 7:30-10:00 hod, čtvrtek odpoledne 14:00-16:00


MUDr. Lenka Fejfarová
Praha 6-Nebušice, K Šedivce 406
Tel.: 220960018 Tramvají na zastávku Horoměřická přestoupit na autobus 161, 254 do Nebušic,

vystoupit na zastávce  Na Parcelách
pondělí, úterý a pátek dopoledne, středa + čtvrtek odpoledne

 

MUDr. Alžběta Sacherová

VŠCHT

 

V naléhavých případech LSPP - od 1.7.2011 areál ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200

pavilon CH - přízemí

Praha 6
všední dny 19:00-7:00, ve svátcích a dnech pracovního volna 24h (nonstop)
Tel: 973 203 571


Život ohrožující stavy tel.: 155 RZS

 

Dostupnost lékařské péče

 

 

Ordinace bude uzavřena v době 12.7.2021 do 23.7.2021 Akutní případy po telefonické domluvě ošetří MUDr.Fejfarová viz níže

MUDr. Lenka Fejfarová
Praha 6-Nebušice, K Šedivce 406
Tel.:220960018 Tramvají na zastávku Horoměřická přestoupit na autobus 161,254 do Nebušic,

vystoupit na zastávce  Na Parcelách

 

General practicioner's office is closed from 12.7.2021 till 23.7.2021 For emergency please call or send an e-mail to  MUDr. Alžběta Sacherová.

MUDr. Alžběta Sacherová

Studentská 2031/6, Praha 6, VŠCHT budova C

Tel. 220443207, 220443208, e-mail: alzbeta.sacherova@vscht.cz

 

MUDr. Alena Kalvachová
Kotěrova 2, Praha 6 - Dejvice
Tel.:233339033
pondělí, útěrý, středa + pátek dopoledne, čtvrtek odpoledne

 

 


 

 

 

 

                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 •  

Aktuality

Informujeme Vás ohledně nových, speciálních resp. časově omezených nabídkách zdravotních pojišťoven z oblasti preventivní a zdravotní lékařské péče. Zároveň můžete získat informace ohledně plánované nedostupnosti lékařské péče praktické ordinace MUDr.Kohoutové, kdy můžete využít služeb partnerských ordinací.

Ordinační hodiny

 • Školitelka a vedoucí lékařka: MUDr. Sylva Kohoutová

 

 • Registrovaná zdravotní sestra: Bc. Adéla Blažková Dis.
   

Partnerské ordinace

Praktická lékařka spolupracuje s níže uvedenými ordinacemi, kde můžete v případech nemoci, školení nebo dovolené paní doktorky vyhledat odbornou pomoc. Informace ohledně nepřítomnosti získáte na těchto internetových stránkách v sekci - AKTUALITY.

Smluvní pojišťovny

Následující tabulka obsahuje seznam zdravotních pojišťoven, s nimiž má naše pracoviště sjednánu smlouvu. Každá zdravotní pojišťovna nad rámec standardního pojištění poskytuje svým pojištěncům konkrétní preventivní programy nebo jiné formy péče o zdraví. Detailnější informace lze získat v ordinaci nebo na internetu zdravotních pojišťovny

Preventivní péče

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé podle vyhl. 3/2010Sb.
Preventivní prohlídka (PP)se provádí vždy jednou za dva roky,  po uplynutí 24 měsíců po provedení poslední PP.