Obsah preventivních prohlídek ...

A) doplnění anamnézy, včetně sociální, se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika; v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na výskyt
kardiovaskulárních onemocnění, výskyt hypertenze,diabetes mellitus, poruchy metabolizmu tuků a nádorových onemocnění, a na výskyt závislostí,
B) kontrola očkování proti tetanu,
C) fyzikální vyšetření včetně změření krevního tlaku, zjištění výšky a hmotnosti, součástí PP je onkologická prevence,
D) EKG  vyšetření u osob od 40 ti let věku ve čtyřletých intervalech,
E) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je
1. vyšetření plasmatického cholesterolu a lipoproteinů včetně triacylglycerolů v 18 ti a dále ve 30, 40, 50 a 60 ti letech,
2. vyšetření glykemie v 18 ti a od  40 ti let věku ve dvouletých intervalech,
F) stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem u osob od 50 ti let věku; od  55 ti let možno nahradit doporučením k provedení screeningové kolonoskopie jednou za 10 let;
G) mamografické  vyšetření u žen od 45 let věku není-li k dispozici výsledek
z posledních 2 let u ošetřujícího gynekologa.
Vyšetření hladiny PSA (prostatický specifický antigen) nepatří mezi vyšetření zařazená a hrazená v rámci preventivního programu!